Ponieważ dzwonki są instrumentem raczej nieznanym w naszym kraju, cieszą się dużym zainteresowaniem. My chcemy wykorzystać ten fakt by zaświadczyć ludziom o Bożej miłości i dobroci. Naszym celem jest z całej duszy oddawać chwałę Stwórcy i poruszać serca słuchaczy tak, by chcieli otworzyć się na Bożą miłość. Dlatego duże znaczenie ma dla nas wybór odpowiednich pieśni. Chcemy, by były to melodie znane słuchaczom takie jak: "Cudowna Boża łaska", "Dziękować Ci Panie chcę" czy "Sławię Panie Imię Twe", które skierują ich myśli w stronę Boga i pobudzą do dziękowania i uwielbiania naszego Zbawcy.

Każda nasza próba zaczyna się modlitwą, dziękowaniem Bogu za to, że mogliśmy się znów spotkać i przez to uwielbiać go. Na próbach panuje wspaniała atmosfera, a między członkami zespołu prawdziwie przyjacielskie stosunki. Każdy członek zespołu jest tak samo ważny. Bez względu na to czy w danym utworze gra 50 razy czy tylko 1, bez niego utwór nie będzie brzmiał już tak samo. Choć czasem, coś nie wychodzi, czujemy się zmęczeni, nie umiemy się zgrać to jednak zawsze Pan przypomina nam, dlaczego właściwie to robimy. A robimy to nie dla swojej chwały, a jedynie dla Tego, który jest jej godzien.

"Nie nam, Panie, nie nam, ale imieniu swemu daj chwałę" Psalm 115,1